Spennende hovedpersoner gir spennende bøker

De beste bøkene er de bøkene hvor man får kontakt med hovedpersonen. Det må være noe gjenkjennelig ved personen, samtidig som vedkommende må ha det lille ekstra som gjør historien så spennende. Gert Nygårdshaug Fredric Drum henter inn det hverdagslige med en ekstra snert, mens J.K. Rowling Harry Potter bruker det overnaturlige som ekstra kulisse. Det er med andre ord mange måter å løse dette på, men uansett hvordan man velger å gjøre det så må hovedpersonen bære historien.

Handling eller hovedperson?


Det kan være vanskelig å avgjøre om det er handlingen eller hovedperson som driver fortellingen fremover. Er det hvordan hovedpersonen møter utfordringene eller er det utfordringene i seg selv som gjør det spennende? Gert Nygårshaug Fredric Drum må løse forskjellige mysterier og det er dette som driver historien fremover. J.K. Rowling Harry Potter på den andre siden drives mer av personlig utvikling. Leserne vil følge Harry Potters modning i møte med konfliktene som han trekkes inn i. Derfor ser man at Harry Potter har en større utvikling fra bok til bok enn Fredric Drum. Så i bøker eller bokserier hvor handlingen er viktigst, vil hovedpersonen ha mindre utvikling enn i bøker hvor hovedpersonen driver historien.

Spenning kan være så mangt

Spenning kan være så mangt

Gert Nygårdshaug Fredric Drum løser oppgavene på en utmerket måte og leseren blir engasjert selv om man vet hva løsningen er. Dette er selvsagt fordi man er engasjert i Fredric Drum karakteren. Og det er dette som er målet for enhver forfatter. Å skape en karakter som leseren engasjerer seg i, på godt og vondt. I de to eksemplene nevnt her, Fredric Drum og Harry Potter, så er handlingen en viktig faktor. I andre bøker er fokuset mer på samhandlingen mellom personer eller på selvutvikling. Dette skaper en annen type spenning, som er svært engasjerende på sin måte.

Mysterier-romantikk-humor

Mysterier, romantikk, humor, spenning og selvutvikling

Uansett hva man liker å lese om, så vil man finne en bok som handler om akkurat det. Forfattere som Gert Nygårdshaug og J.K. Rowlings slipper leserne inn under huden på sine hovedpersoner. Etter å ha lagt fra seg bøkene så sier man ”ha det for nå” til en ny venn. Mange leser den samme boken flere ganger nettopp fordi de blir glad i og engasjert i hovedpersonene. Sammen med hovedpersonen vil leseren oppleve mysterier, romantikk, humor og mye annet. Det finnes en bok for enhver anledning, og for ethvert humør!